Allmänna villkor Kronan på väg AB

§ 1 Acceptera avtalsvillkor
1.1 Genom att skriva in dig och skapa ett kundkonto på Kronan trafikskola/ Kronan på väg AB blir du kund och användare av våra produkter och tjänster samt accepterar därmed dessa villkor.

1.2 Du får efter inskrivning ett elevkonto på Teoricentralen.

§ 2 Minderårig
2.1 Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att bli kund hos oss.

2.2 För att vara berättigad att skapa ett konto eller ingå ett avtal med Kronan trafikskola/ Kronan på väg AB måste du:

 

§ 3 Personligt konto via Teoricentralen
3.1 Kronan trafikskola/ Kronan på väg AB tillhandahåller en digital tjänst, Teoricentralen, genom vilken du kan följa din utbildning, studera teori, boka/avboka lektioner samt din ekonomi. Detta innehåll når du via en kompatibel enhet med internetåtkomst. Tjänsten nås via Kronan på väg AB hemsida eller Teoricentralens webbsida eller App. Den får endast användas för din icke-kommersiella personliga användning, i enlighet villkoren.

 

3.2 För att använda Teoricentralen måste du använda en enhet som är kompatibel med Teoricentralens tekniska krav. Teoricentralen har inte nödvändigtvis identiska funktioner på alla enheter och plattformar. En lista över de tekniska kraven för att använda tjänsten finns på Teoricentralens webbplats.

 

3.3 Teoricentralen uppdaterar sin App regelbundet för att säkerställa appens säkerhet, samt för att uppdatera och förbättra användarupplevelsen. Av dessa skäl kan Teoricentralen ibland begära att du uppdaterar till en nyare version av Appen.

 

3.4 Teoricentralen förbehåller sig rätten att ändra de tekniska kraven för användningen av kontot och att ändra, lägga till eller ta bort affärspartners och betalningsmetoder. Sådana anpassningar och ändringar kommer att publiceras på Teoricentralens webbplats.

 

3.5 Ditt konto på Teoricentralen är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för att skydda detta.

3.6 Inloggning sker via lösenord du tillhandhållit av trafikskolan, alternativt via BankID.

3.7 Kronan på väg AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in eller använder ditt konto på Teoricentralen.

3.8 Som kund har du tillgång till ditt konto på Teoricentralen och dess tjänster under hela din utbildning, men som längst tills dess att någon av dessa två alternativen uppnås:
 
1. Du blir godkänd på avsedd behörighet första gången (1:a) hos Trafikverket.
2. Du är under utbildning, utan godkänd avsedd behörighet, som längst i max sju (7) år. 

 

3.9 Kronan på väg AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.
 
§ 4 Dina personuppgifter
4.1 Personuppgifterna är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dessa skyddas av GDPR, General Data Protection Regulation. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på följande flik "Integritetspolicy".
 

4.2 All data hanteras på en säker server som driftas av Teoricentralen.

4.3 Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer eller e-post. Du kan själv ändra eller uppdatera dina personuppgifter via ditt konto på Teoricentralen.
 

§ 5 Priser och Betalning
5.1 Aktuella priser hittar du på vår webbplats, i vår elevbokning via Teoricentralen samt på plats hos oss i någon av våra lokaler. 

5.2 Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. Detta annonseras då, minst 30 dagar innan, på våra digitala plattformar, sociala medier samt på plats hos oss i våra lokaler. 

5.3 Öppet köp gäller 365 dagar på ej nyttjat belopp/tjänst/vara. 

5.4 Förskottsbetalningar & utbildningar gäller i 2 år från betalningsdatum, efter det förfaller ej nyttjat belopp. Popup-kampanjer eller erbjudanden kan ha en annan förbrukningstid samt giltighetstid, dessa specifika villkor för det specifika erbjudandet anges under den produktens ”villkor”. 

5.5 Du kan själv följa och se hur många lektioner eller vilka utbildningsdelar du har nyttjat via ditt konto på Teoricentralen. Du kan även se aktuellt saldo samt se antal bokade lektioner på ditt konto.

5.6 Vi tar i första hand emot betalningar via vår webbshop. Möjlighet finns också till Swish på plats hos oss. 

5.7 Kvitto skickas alltid digitalt till angiven e-postadress. Kvittot finns också att se under ”reskontra” på ditt konto via Teoricentralen. På begäran från kund kan även utdrag av fullständig reskontra ske via kontakt med administration. 
 

§ 6. Köpevillkor
6.1 Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida, telefon eller på plats i någon av trafikskolans lokaler. 

§ 7. Betalning

7.1 Betalning görs i samband med beställning på hemsidan. Betalning kan göras med kontokort, Swish, kontoöverföring, delbetalning eller med faktura. Kontokort innebär att du betalar din order direkt via Visa eller Mastercard. För våra betallösningar samarbetar vi med Qliro.

7.2 När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig. För att göra ett köp måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans samtyckte för köpet. 
 

§ 8. Priser
8.1 Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen. 

8.2 Fraktkostnad tillkommer alltid om beställningen avser en fysisk vara. Se mer under punkt 9.2.

8.3 Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi förbehåller oss också rätten att ändra priser och sortiment utan särskilda notiser om detta.

§ 9. Leverans och frakt
9.1 Vid leverans via post sänds dina varor normalt 3-5 arbetsdagar efter det att du har lagt din beställning.

9.2 Vi levererar endast inom Sverige. Vid avhämtning av varor utgår ingen fraktkostnad.

9.3 Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). 

9.4 För varor som ej kan levereras över internet tillämpar Kronan på väg AB  frakt på 89 kr per order.

§ 10. Paket som inte hämtats ut
10.1 Hämtar du inte ut ditt paket, skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. 

10.2 Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyssnämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet.

§ 11. Ångerrätt/retur
11.1 Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 kalenderdagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.
 
11.2 För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet rekommenderar vi dig att skicka per post eller e-post till den adress som anges i slutet av dessa köpevillkor. Utan meddelande till oss innan ångerfristen har löpt ut, har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida finns: Ångerblankett (windows.net), som kan användas vid utövande av ångerrätten. 

11.3 Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet, återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen: Kronan Trafikskola Linnegatan 20 35233 Växjö. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.
 

11.4 Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
 
11.5 Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma sätt som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

11.6 Om avtalet gäller en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på https://www.str.se/globalassets/om-oss/dokument/str_praxis_ersattning_aterbetalning.pdf
Du har rätt att frånträda ett avtal och utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 11.2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet.

11.7 För det fall tjänsten på din begäran börjar utföras under ångerfristen är du medveten om att trafikskolan har rätt till ersättning för en proportionell del av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts. Genom att du bokar en lektion eller annan del av tjänsten under ångerfristen gäller det nämnda villkoret.

11.8 Din ångerrätt enligt 11.1 gäller inte ett avtal som fullgjorts, om du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.
 
§ 12 Avbeställning
12.1 Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att utan kostnad avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon, epost, brev eller ta kontakt på plats på trafikskolan. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se

§ 13 Behandling av personuppgifter
13.1 I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på plats hos oss på trafikskolan godkänner du att Kronan på väg AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning. Dina uppgifter kommer aldrig lämnas vidare. Mer information om vår behandling av dina personuppgifter finner du på vår hemsida.

§ 14. Reklamation
14.1 Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

§ 15. Tvist
Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas tillämpas svensk rätt på samtliga köp. Tvisten avgörs då av svensk domstol.

Kontaktuppgifter

Kronan trafikskola
Kronan på väg AB
Postadress: Linnegatan 20 35233 Växjö
Besöksadress: Drottninggatan 43 37113 KARLSKRONA
och
Linnegatan 20 35233 VÄXJÖ
Org. Nr: 559143-7529
Tel.Nr: 0760-490455

E-post: kontakt@kronantrafikskola.se

Hemsida: www.kronanpavag.se 

Allmänna villkor webbshop 2024-04-11 version 2,0